Pristatymas

VII. PRISTATYMAS

Prekes Klientas gali atsiimti asmeniškai (arba per Kliento įgaliotą asmenį) Pardavėjo nurodytoje vietoje arba jos pristatomos per kurjerį.

Pristatymo per kurjerį kaina priklauso nuo Prekės dydžio, svorio ir rūšies bei pristatymo vietos.
Apie pristatymo kainą Parduotuvė informuoja Klientą prieš jam pateikiant Užsakymą.
Pristatymo išlaidos papildomai priskaičiuojamos prie Prekės kainos.
Visos Klientui siunčiamos Prekės yra tinkamai supakuotos ir apdraustos.

VIII. UŽSAKYMO VYKDYMO LAIKAS

Užsakymas perduodamas vykdyti po sutarties sudarymo Parduotuvėje.
Užsakymo vykdymo laikas apima Prekių paruošimo siuntimui ir pristatymo laiką.
Prekės paruošiamos siuntimui ne vėliau kaip per 21 dieną nuo sutarties sudarymo Parduotuvėje dienos.
Klientas informuojamas apie tikslią Užsakymo paruošimo siuntimui datą ir vežėjo nurodytą pristatymo datą, Parduotuvei patikrinus Užsakymą (el. paštu Formoje nurodytu adresu), laikantis IV skyriaus 6 p.
Užsakymo statusą užsiregistravęs Klientas gali patikrinti Parduotuvės svetainėje, kortelėje „Užsakymų istorija“, prisijungęs prie savo individualios paskyros. Neužsiregistravęs Klientas informuojamas pagal šio skyriaus 2 p.

PREKIŲ PRISTATYMAS

Prekių pristatymo momentas yra Prekių išdavimo klientui ar jo vežėjo įgaliotam asmeniui momentas.
Prekių išdavimo patvirtinimas yra išdavimo dokumentas arba važtaraštis, kurį pasirašo Klientas arba Kliento įgaliotas asmuo.
Pardavėjas atsako už visus gabenimo metu atsiradusius Prekės gedimus.
Atsižvelgiant į 3 punkto nuostatas, Klientas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad Pardavėjas turi teisę pateikti vežėjui bet kokius reikalavimus, susijusius su Prekių praradimu, sugadinimu ar trūkumais dėl transportavimo ar pavėluoto pristatymo.